Možnosti připojení k eduroamu na ČVUT FD.

 • Horská B - nová budova
 • Horská A - stará budova
 • Konviktská
 • Florenc

Horská B - nová budova

Stav:

V nové budově (budova B) na Horské se k eduroamu připojíš:

 1. přízemí: v atriu před vrátnicí, v menze, v přednáškové místnosti B005 a v knihovně.
 2. patro: na chodbě u počítačových učeben, ve všech počítačových učebnách a u síťařů.
 3. patro: v laboratořích fyziky.
 4. patro: v místnostech B301, B302, B303, B304, B305, v klubu eFDrive a na chodbě na K615 (vysíláno z B310).
 5. patro: v místnosti B405, slabší signál je k dispozici také v místnostech B401, B403, B404 a B406.

Mapu pokrytí připravujeme - koukni na 1. patro.

Pokrytí ve 4. patře Pokrytí v 1. patře

Horská A - stará budova

Stav:

Ve staré budově (budova A) na Horské se k eduroamu připojíš:

 1. patro: v přednáškové místnosti A136 (zde eduroam vysílá Fakulta strojní).
 2. patro: v počítačové učebně A270, v učebně A271, na chodbě K621 v části blíže ke vchodu a na chodbě K617 u druhých skleněných dveří (vysíláno z místnosti A262).
 3. patro: v místnostech A320, A322, A324, A343, A344, A345 a A349 a jejich blízkém okolí.
 4. patro: na chodbě K612 v části blíže ke vchodu a u síťařů (A440)

Mapu pokrytí pro tebe teprve připravujeme.

Konviktská

Stav:

V budově Konviktská se k eduroamu připojíš:

 1. patro: na chodbě u počítačových učeben, v některých počítačových učebnách a u síťařů.
 2. patro: -
 3. patro: v přednáškové místnosti K305 a K309, v zasedačce K314 a jejich blízkém okolí.
 4. patro: v místnostech K403, K404, K409 a K410 a jejich blízkém okolí.

Mapu pokrytí pro tebe teprve připravujeme.

Florenc

Stav:

V budově Na Florenci se k eduroamu připojíš:

 1. patro: -
 2. patro: v přednáškové místnosti F210 a počítačové učebně F215 a jejich blízkém okolí.
 3. patro: v přednáškové místnosti F309 a počítačové učebně F311 a jejich blízkém okolí.
 4. patro: v knihovně F408 a jejím blízkém okolí.

Mapu pokrytí pro tebe teprve připravujeme.