Eduroam na Fakultě dopravní


Fakulta dopravní se stejně jako některé další součásti ČVUT připojila k mezinárodnímu projektu eduroam. Projekt eduroam spojuje jednotlivé (nejenom) univerzitní sítě a umožňuje jeho účastníkům připojit se k bezdrátové síti po celé Evropě.

Přehled o jednotlivých zemích a institucí, které se účastní projektu eduroam a jejichž připojení k internetu může náš uživatel využívat, získáte na mezinárodních stránkách projektu. Projekt eduroam, mimo mobility uživatelů, poskytuje i vysokou míru zabezpečení, kde autentizace uživatelů je postavena na standardu 802.1x a veškerá data jsou přenášena šifrovaně. Z pohledu uživatele je zajímavé se podívat na matici dostupnosti, která obsahuje agregované výsledky (zjednodušeně řečeno - jestli funguje spojení mezi jednotlivými organizacemi).

Uživatelské jméno a heslo

Nejdůležitější informací, bez které se nepřipojíte, je vaše uživatelské jméno a heslo. Každý uživatel v IS ČVUT má své vlastní, unikátní a neměnné uživatelské jméno (username) přidělené systémem viz https://usermap.cvut.cz/ nebo https://www.fd.cvut.cz/.

Nastavení hesla do sítě EDUROAM lze provést na https://usermap.cvut.cz/ v sekci Nastavení -> Nastavení hesla k síti Eduroam.


Parametry připojení

Jestliže již znáte své uživatelské jméno a heslo, nic vám nebrání, aby jste se připojili. Pouze nastavíte potřebné parametry pro připojení - způsob ověřování a šifrování.
Návod pro operační systém Windows 10 je k dispozici zde.
Návod pro operační systém Windows 8.1 je k dispozici zde.
Návod pro operační systém Windows 7 je k dispozici zde.
A pro další operační systémy zde.

Pokrytí signálem

 • učebna F 210 (Praha, Florenc)
 • učebna F 309 (Praha, Florenc)
 • knihovna FD (Praha, Horská B)
 • učebna B 005 (Praha, Horská B)
 • učebny ve 3. patře (Praha, Horská B)
 • učebny A 343, A 344, A 345, A 349, A 320, A 322, A 324 (Praha, Horská A)
 • učebna K 105 (Praha, Konviktská - signál je také dostupný ve studovně v 1 PP)
 • učebna K 305 (Praha, Konviktská)
 • učebna K 314 (Praha, Konviktská)
 • učebna K 403 (Praha, Konviktská)
 • učebna K 404 (Praha, Konviktská)
 • učebna K 409 (Praha, Konviktská)
 • kolej Sýpka (Děčín)

Signál je dostupný v omezené míře v přilehlém okolí výše uvedených místností.


Případné chyby, nedostatky a připomínky adresujte na koukom1@fd.cvut.cz nebo osobně v kanceláři K101 (Konviktská 20)
.